Michał Klementowicz

2024
2023Sekretarz redakcji czasopisma naukowego2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


2020
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne

2018
Artykuł w czasopiśmie


Organizacja konferencji krajowej2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieOrganizacja konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2014

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2012