2019


Hasło encyklopedyczne2018
Organizacja konferencji krajowej2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieOrganizacja konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2014

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2012