Michał Klementowicz

European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, I.A.L.E.

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow