Michał Klementowicz

Ekumeniczna szkoła słowa Bożego
[ECUMENICAL SCHOOL OF THE WORDS OF GOD]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin