Michał Klementowicz

Delimitacja jako imperatyw teologiczny w homilii
[Delimitation as a theological imperative in a homily]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XI Konferencja Naukowa. Język doświadczenia religijnego
Miejsce: Kęszyca Leśna - Gorzów Wielkopolski
Nazwa jednostki: Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim