Michał Klementowicz

Liturgia i Nowa Ewangelizacja
[Liturgy and New Evangelization ]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin