Michał Klementowicz

Dyskurs liturgiczny. Uprzedmiotowienie zjawiska
[Liturgical Discourse. The Objectification of the Phenomenon]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2022
Tom: 69
Numer czasopisma: 8
Strony od-do: 53-68
Streszczenie: Istnienie grupy ludzi, która potrafi poprawnie identyfikować system znaków oraz towarzyszące im reguły warunkuje powstanie spójności semiotycznej. Daje to szansę do stworzenia wspólnoty dyskursywnej, w której wypowiedzi adresowane są do konkretnego słuchacza z zachowaniem zasad semiologii i tekstologii. Problemem dla niniejszego tekstu jest kryterium funkcjonowania w ramach celebracji wspólnoty „wymiany myśli” – „wspólnoty dyskursywnej”. Określenie cech dyskursu oraz towarzyszących im zasad pozwoli na ułożenie definicji tego pojęcia w ramach liturgii. Osiągnięcie tego zamierzenia zostanie zrealizowane w następujących krokach. Po pierwsze usystematyzowana zostanie typologia tekstów pojawiających się w liturgii. Następnie omówiona zostanie koncepcja wspólnoty dyskursywnej. Pozwoli to na doprecyzowanie pojęcia „dyskurs liturgiczny”. W ostatnim punkcie zostaną omówione normy tekstologiczne dla wybranych tekstów obecnych w celebracji.
Słowa kluczowe: dyskurs, liturgia, semiotyka, wspólnota, tekstologia
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/17498/16519
DOI: 10.18290/rt22698.4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Dyskurs liturgiczny. Uprzedmiotowienie zjawiska",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2022",
number = "8",
pages = "53-68"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2022). Dyskurs liturgiczny. Uprzedmiotowienie zjawiska. Roczniki Teologiczne, 8, 53-68.