Michał Klementowicz

Funkcja fatyczna języka jako wymóg komunikacji
[ Phatic function of language as a necessary condition of communication]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język doświadczenia religijnego. Język komunikacji religijnej
Miejsce: Grzybowo koło Kołobrzegu