Michał Klementowicz

„Autorytet w przepowiadaniu – na jakich źródłach bazują homiliści?”
["Authority in preaching - what sources do homilists rely on?"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 55. Tydzień Eklezjologiczny. Objawienie a objawienia
Miejsce: LUBLIN