Michał Klementowicz

Performatywny charakter homilii
[The performative nature of the homily]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IX transdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa p.t. Język doświadczenia religijnego
Miejsce: Grzybowo koło Kołobrzegu