Michał Klementowicz

Sprawozdanie z Konferencji naukowej pt. „Dyrektorium Homiletyczne – rewolucja czy echo Soboru”
[Report on the Conference „The Homiletic Directory - Revolution or Consequence of the Second Vatican Council?”]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 63 (2016) z. 12
Strony od-do: 152-154Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Sprawozdanie z Konferencji naukowej pt. „Dyrektorium Homiletyczne – rewolucja czy echo Soboru” ",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "63 (2016) z. 12",
pages = "152-154"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2016). Sprawozdanie z Konferencji naukowej pt. „Dyrektorium Homiletyczne – rewolucja czy echo Soboru” . Roczniki Teologiczne, 63 (2016) z. 12, 152-154.