Michał Klementowicz

A co na to Pan Bóg ? Dyskusja i warsztaty wokół tematu "Orędzie zbawcze jako przejaw komunikacji Boga z człowiekiem"
[What the God can say about it? Discussion and workshops on the topic "The message of salvation as a manifestation of God's communication with man"]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: Profesjonalizm w komunikacji. Studium homiletyczne przepowiadania we Mszach św. z udziałem dzieci.
Miejsce: Rzeszów