Michał Klementowicz

Pojęcie "społeczeństwa sieci". Analiza znaczeniowa
[The term "network society". The semiotic analysis]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Miejsce: Poznań