Michał Klementowicz

[Rec.:] Benedykt XVI – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Warsztat edytorski. Red. nauk. G. Umiński, I. Piątek-Belina, E. Bal i inni. Wydawca Michał Wyrostkiewicz. Lublin 2013 ss. 138
[[Rev.:] Benedykt XVI – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Warsztat edytorski. Red. nauk. G. Umiński, I. Piątek-Belina, E. Bal i inni. Wydawca Michał Wyrostkiewicz. Lublin 2013 ss. 138 [Benedict XVI – messages for the World Communications Day. Editorial techniques]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Biuletyn Edukacji Medialnej (ISSN: 1733-0297)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 146-147