Michał Klementowicz

Fatyczna funkcja homilii i kazań
[The phatic communication in the preaching]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kazanie wobec literatury - dawniej i dzisiaj
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Katedra Literatury XX wieku WNH UKSW w Warszawie