Michał Klementowicz

Klub Społeczeństwo: Przepowiadanie wobec spraw społecznych
[Club Society: Preaching according Social Matters]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Katowice. Gmach Główny Biblioteki Śląskiej. Plac Rady Europy 1
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II