Michał Klementowicz

Funkcja fatyczna języka homilii i kazań
[The Phatic Function in the Language of Homilies and Sermons]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 12
Strony od-do: 61-74
Streszczenie: Badania nad poszczególnymi funkcjami języka m.in. w retoryce kaznodziejskiej powinny zmierzać do lepszego poznania mechanizmów jakie rządzą językiem. W przypadku funkcji fatycznej chodzi o ważny element jakim jest nawiązanie kontaktu i podtrzymanie uwagi słuchacza. Artykuł precyzuje w przypadku jakich elementów formalnych funkcja fatyczna obecna jest w kaznodziejstwie. W pracy wskazane zostało odniesienie do używanych przez kaznodziejów zwrotów adresatywnych, posługiwania się różnymi strukturami leksykalnymi języka, oraz stosowanie określonych struktur przygotowanych tekstów homilii i kazań. Przedstawione zabiegi formalne pozwalają nawiązać i utrzymać uwagę słuchacza, co pozostaje warunkiem koniecznym dla właściwego przekazu treści.
Słowa kluczowe: funkcja fatyczna, homilia, kazanie, językCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Funkcja fatyczna języka homilii i kazań",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "12",
pages = "61-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2016). Funkcja fatyczna języka homilii i kazań. Roczniki Teologiczne, 12, 61-74.