Michał Klementowicz

Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola
[Pro-existence in the Christian Life. Existence "For" Others in the Archbishop Alfons Nossol Preaching ]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Tarnów
Rok wydania: 2020
Streszczenie: Historia chrześcijaństwa to ciągły proces rozwoju myśli i czynów Jezusa Chrystusa, które można streścić w idei istnienia „dla” innych. Prace wielu teologów skupiają się na zagadnieniu proegzystencji, które inspirowane Objawieniem doczekało się wielu opracowań. Przywołana koncepcja była przez ponad 30 lat cechą stylu i treści pracy w posłudze duszpasterskiej arcybiskupa Alfonsa Nossola. Atrybuty te znalazły swoje odzwierciedlenie oraz systematyzację w przepowiadaniu przywołanego teologa. Podstawą niniejszej publikacji jest rozprawa doktorska obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pt. Idea proegzystencji w kaznodziejstwie abp. Alfonsa Nossola. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Dyka w 2014 roku. Na potrzeby niniejszej publikacji temat został przeformułowany na: Proegzystencja w życiu chrześcijańskim. Istnienie „dla” innych w nauczaniu arcybiskupa Alfonsa Nossola. Dzieło to ma na celu zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie dotyczące idei istnienia „dla” innych. Poprzez analizę zjawiska „proegzystencji” istnieje akceptacja dla sformułowania tezy, że zasada tego pomysłu koncentruje się na ludzkości. To istnienie i działanie „dla” człowieka (w jego perspektywie) były motywami odkupieńczych czynów Chrystusa. Dzieło bycia „dla” człowieka ma swoje źródło w Synu Bożym i znajduje odbicie i powtórzenie w życiu Maryi i świętych. Z drugiej strony wszelka proegzystencja pozostaje obowiązkiem człowieka wierzącego, który może wybrać podążanie ścieżką życia jako bycie dla „innych” w jedności z Jezusem. Praca ta ma na celu ukazanie nie tylko idei proegzystencji w nauczaniu arcybiskupa Alfonsa Nossola, ale także tego, że istotą tematu jest przede wszystkim człowiek, gdyż czerpie on z proegzystencji samego Jezusa Chrystusa (rozdział pierwszy). Ponadto człowiek może dojść do swoich proegzystencjalnych zachowań na przykładzie Matki Boskiej i świętych (drugi rozdział publikacji). Wreszcie (rozdział ostatni) proegzystencja ukazana jest jako konkretny styl życia, który może być realizowany poprzez różne działania człowieka, np. sferę życia rodzinnego czy społecznego.
Słowa kluczowe: Alfons Nossol, chrześcijanin, homilia, proegzystencja/ istnienie dla innych
Dostęp WWW: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5078265&fromLocationLink=false&theme=nukatCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola",
year = "2020",
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2020). Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Tarnów: