Michał Klementowicz

Homilia jako przedmiot w refleksji naukowej
[Homily as an Object in Scientific Reflection]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Homiletyki KUL