Michał Klementowicz
Ks. dr Michał Klementowicz
adiunkt - Katedra Homiletyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.klementowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5375-7961