Michał Klementowicz

Komitet Naukowy Europejskiej Ścieżki Kulturowej Świętych Cyryla i Metodego
[Scientific Committee of European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius]

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

Nazwa jednostki: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Cyryla i Metodego