Michał Klementowicz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: „RELIGIA I MEDIA NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI”
[Reliability of the information in the texts about religion.Study on the example of Gazeta Wyborcza newspaper]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Religia i Media. Nowy kontekst komunikacji
Współautorzy: ks. mgr Marcin Dolak
Miejsce: Olsztyn
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego