Michał Klementowicz

Komunikacja na katechezie w aspekcie synergologicznym
[The use of non-verbal communication as a way of improvement of mutual understanding in the classroom]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Konferencja Katechetyczna organizowana przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
Miejsce: Zamość