Michał Klementowicz

Procesualność jako element strategii dyskursywnej w homilii
[Processuality as a part of discursive strategy in homily]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna. Język. Religia. Tożsamość
Miejsce: Głogów
Nazwa jednostki: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim