Michał Klementowicz

The Affective and Volitional Dimension of Communication. Analysis of Rhetorical Relevance on the Example of Argumentative of the Statements with People in Old Age

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ (PSYCHOLOGICZNE WARUNKI DOBROSTANU PERSONELU W STRUKTURZE ORGANIZACJI)
Miejsce: Lwów