Michał Klementowicz

Autorytet w uzasadnianiu twierdzeń języka religijnego
[Argumentum ex auctoritate as a way of justifying the claims of religious language ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna. Język. Religia. Tożsamość
Miejsce: Głogów