Michał Klementowicz

Delimitacja pneumahagijna
[Delimitation in the Preaching of the Holy Spirit]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Głoszenie w mocy Ducha Świętego
Miejsce: Nałęczów