Michał Klementowicz

Nauka o status podstawą formułowania zagadnień społecznych w przepowiadaniu
[The concept of status (staseis) the basis for formulating social issues in preaching]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Klub Społeczeństwo: Przepowiadanie wobec spraw społecznych
Miejsce: Katowice. Gmach Główny Biblioteki Śląskiej. Plac Rady Europy 1