Michał Klementowicz

Teoriotekstowa koncepcja homilii wobec teologii stworzenia
[Text Theory of the Homily in the Context of the Theology of Creation]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Forum Teologiczne (ISSN: 1641-1196)
Rok wydania: 2020
Tom: 21
Strony od-do: 139-148
Streszczenie: Przygotowanie tekstu homilii domaga się respektowania zasad wypracowanych w lingwistyce tekstu. Dzięki temu może powstać spójna i wyraźnie delimitacyjna wypowiedź. Dotyczy to także przepowiadania w zakresie biblijnego przekazu na temat stworzenia. Spójność tekstu wyznaczają tutaj treści zamieszczone w lekcjonarzu. Stanowią one prototekst, który aktualizowany we właściwy sposób może stworzyć intratekst przepowiadania homilijnego. Tak skonstruowana wypowiedź daje z kolei szansę stworzenia intertekstu, gdzie homilista, mówiąc o teologii stworzenia może odnieść się do innych dziedzin wiedzy, rozwijając w ten sposób przekaz Objawienia
Słowa kluczowe: aktualizacja, lekcjonarz, homilia, tekst, teologia stworzenia
Dostęp WWW: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/6092/4436
DOI: 10.31648/ft.6092Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Teoriotekstowa koncepcja homilii wobec teologii stworzenia",
journal = "Forum Teologiczne",
year = "2020",
pages = "139-148"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2020). Teoriotekstowa koncepcja homilii wobec teologii stworzenia. Forum Teologiczne, 139-148.