Michał Klementowicz

The Homily in The Eyes of The Youth: The Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Seminare. Poszukiwania naukowe (ISSN: 1232-8766)
Współautorzy: Tomasz Adamczyk
Rok wydania: 2022
Tom: 43
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 1-17
Streszczenie: W artykule opisana jest kategoria tzw. symetryczności. Jako zjawisko o typologii lingwistycznej zagadnienie to pojawia się przede wszystkim w badaniach nad grzecznością językową. W refleksji ściśle tekstologicznej symetryczność odpowiada za określoną konstrukcję wypowiedzi. Dzięki niej w procesie komunikacji można zapobiegać różnicom pomiędzy porozumiewającymi się podmiotami. Rozbieżności te mogą dotyczyć statusu społecznego lub zawodowego rozmówców, ich zróżnicowanej hierarchii społecznej czy zasobów wiedzy, jakimi dysponują. Konieczność aplikowania opisywanego narzędzia w homiletyce wynika przede wszystkim z przeprowadzonych badań socjologicznych (zebranych zostało blisko 1,4 tys. ankiet). Wyniki prezentują bowiem szereg braków w procesie wymiany myśli, jaki powinien dokonywać się w czasie liturgii. W przypadku homilii osiągnięcie symetryczności zostanie zaprezentowane w następującym porządku: Po pierwsze w odniesieniu do zachowania dialogiczności struktury głoszonego słowa, po drugie w możliwie precyzyjnym określaniu tzw. questio homilii.
Słowa kluczowe: badania jakościowe, homilia, komunikacja, socjologia religii, symetryczność, tekst
DOI: 10.21852/sem.2022.4.07Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz and Tomasz Adamczyk",
title = "The Homily in The Eyes of The Youth: The Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis",
journal = "Seminare. Poszukiwania naukowe",
year = "2022",
number = "3",
pages = "1-17"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. and Tomasz Adamczyk(2022). The Homily in The Eyes of The Youth: The Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis. Seminare. Poszukiwania naukowe, 3, 1-17.