Michał Klementowicz

Historical traces of the Methodian mission in Poland

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Podobieństwa między wartościami etycznymi w Bizancjum a obecnym europejskim kontekstem wartości
Współautorzy: dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn
Miejsce: Nitra
Nazwa jednostki: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Patriarchalna Fundacja Studiów Patrystycznych w Salonikach, Grecki Instytut Studiów Bizantyjskich i Post-Bizantyjskich w Wenecji, Centrum Studiów Arystotelesa i Badań nad Starożytną Stagirą Organizacja Historyczno-Folklorystyczna Halkidiki; Słowackie Stowarzyszenie Filozoficzne przy Słowackiej Akademii Nauk