Michał Klementowicz

Bliskość śmierci. Afektowyno - wolitywny wymiar przepowiadania jako sposób efektywnego porozumiewania się z ludźmi w niebezpieczeństwie śmierci
[Proximity to Death. The Affective and Volitional Dimension of Preaching as a Way to Effectively Communicate with People in Danger of Death]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin - Kraków - South Orange
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Dignity in suffering, closeness in dying, love in mourning : interdisciplinary study
Redaktorzy: Cristopher Ciccarino, Mirosław Kalinowski, Krzysztof Konstanty Masłowski, Leon Szot, Antoni Świerczek, Dianne Traflet
Tom: 211
Strony od-do: 189-198