Michał Klementowicz

Argumentacja ex auctoritate w uzasadnianiu twierdzeń w tekstach homilii
[Ex auctoritate Argumentum in Justification of Theorems in Homily Texts]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza (ISSN: 1233-8672)
Rok wydania: 2021
Tom: 28 (48)
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 219-229
Streszczenie: Każde wystąpienie publiczne (w tym również homilia) związane jest z wykazywaniem racji, podstawy do przyjęcia prezentowanych twierdzeń. Jest to jedna z podstawowych cech poprawnego budowania wypowiedzi. Treści teologiczne pojawiające się w homilii mogą być przedstawiane w oparciu o klasyczną formę argumentum ex auctoritate. Jako indukcyjna struktura argument ten może sprzyjać konkretnym sposobom porządkowania wypowiedzi. Przede wszystkim w strukturze inventio pozwala na kontrolowanie semantycznej spójności tekstu. Po drugie w strukturze dipositio autorytet może służyć interesującemu posługiwaniu się narzędziem jakim jest narracja. Po trzecie argumentum ex auctoritate może mieć zastosowanie w ethos mówcy. Dzięki powyższym propozycjom można wpływać na tzw. procesualność tekstu. Może to warunkować rozpoznawanie i przyswajanie kluczowych dla głoszenia słowa Bożego elementów.
Słowa kluczowe: Argument, autorytet, homilia, język, retoryka
Dostęp WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/29504
DOI: 10.14746/pspsj.2021.28.1.15Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Argumentacja ex auctoritate w uzasadnianiu twierdzeń w tekstach homilii",
journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
year = "2021",
number = "1",
pages = "219-229"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2021). Argumentacja ex auctoritate w uzasadnianiu twierdzeń w tekstach homilii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 1, 219-229.