Michał Klementowicz

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Ewangelizacja i homilia w świetle najnowszych dokumentów Kościoła”, Lublin, 27 maja 2015 roku
[ Report on the Conference “Evangelization and Homily in the Light of the Recent Church Documents”, Lublin, May 27, 2015]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2015
Tom: 62
Numer czasopisma: 12
Strony od-do: 226-227
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2015z12_226-227_Klementowicz_Rep.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.12-14



Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = " Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Ewangelizacja i homilia w świetle najnowszych dokumentów Kościoła”, Lublin, 27 maja 2015 roku",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2015",
number = "12",
pages = "226-227"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2015). Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Ewangelizacja i homilia w świetle najnowszych dokumentów Kościoła”, Lublin, 27 maja 2015 roku. Roczniki Teologiczne, 12, 226-227.