Michał Klementowicz

Liturgical Preaching HOM 781
[Liturgical Preaching HOM 781]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Orchard Lake / Michigan