Michał Klementowicz

Homilia jako tekst integralny teologicznie
[Homily as a Theologically Integral Text]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Tarnów
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego
Redaktorzy: MIchał Dąbrówka, Michał Klementowicz
Strony od-do: 9-19