Michał Klementowicz

Funkcja fatyczna języka religijnego w wymiarze perswazyjnym
[The Phatic Function in the religious Language in the persuasion dimension]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury)
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW