Michał Klementowicz

Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania
[A Word is Always Current : The Systematisation of the Homily in the Christocentric Key]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2018
Tom: 65
Numer czasopisma: 8
Strony od-do: 57-65
Streszczenie: Poprawna aktualizacja słowa Bożego w kluczu chrystocentrycznym to nieustanna troska, aby prawidłowo przybliżać odbiorcom poszczególne elementy kerygmatu. Koncepcja prawidłowego postępowania w tym wymiarze została usystematyzowana w publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania. Omawiana publikacja to trzynaście artykułów, w których przybliżone zostały treści kerygmatyczne, egzystencjalne, didaskalijne oraz moralne. Pozycja stanowi kompendium prawidłowego odsłaniania misterium Jezusa w posłudze słowa Bożego.
Słowa kluczowe: aktualizacja, chrystocentryzm, liturgia, przepowiadanie
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/10255/10265
DOI: 10.18290/rt.2018.65.8-4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2018",
number = "8",
pages = "57-65"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2018). Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania. Roczniki Teologiczne, 8, 57-65.