Michał Klementowicz

The hate speech, new or well-known phenomenon?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Kultura-Media-Teologia Rok wydania: 2016
Tom: 25
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 19-29
Streszczenie: Fenomen mowy nienawiści należy do jednego z często analizowanych w badaniach nad komunikacją zjawisk. Celem niniejszego artykułu jest po pierwsze próba usystematyzowania znaczenia zjawiska jakim jest mowa nienawiści. Po drugie celem artykułu jest próba pokazania, iż w argumentacji erystycznej ) pryz schopenhauerowskim znaczeniu tegoż terminu) jesteśmy w stanie określić te same elementy, na które wskazują badacze zjawiska mowy nienawiści. Przykładem obecności mowy nienawiści w erystyce może być tzw. argumentum ad personam. Pozwala to stwierdzić, że fenomen mowy nienawiści w swoich założeniach i strukturze nie jest nowym zjawiskiem ponieważ obecny jest w ramach argumentacji erystycznej.
Słowa kluczowe: mowa nienawiści, erystyka, argumentum ad personam, etykietowanie, komunikacja
Dostęp WWW: http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2016_25_klementowicz.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "The hate speech, new or well-known phenomenon?",
journal = "Kultura-Media-Teologia",
year = "2016",
number = "6",
pages = "19-29"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2016). The hate speech, new or well-known phenomenon?. Kultura-Media-Teologia, 6, 19-29.