Michał Klementowicz

Apel jako forma perswazji w kaznodziejstwie
[Appeal as a form of persuasion in preaching]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Profesjonalizm w komunikacji. Studium homiletyczne przepowiadania we Mszach św. z udziałem dzieci.
Miejsce: Rzeszów