Michał Klementowicz

Symetryczność komunikatu w konstruowaniu słowa na ambonie
[Communication Symmetry in the Construction of the Preaching ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Parafia jako miejsce przepowiadania słowa Bożego. Badania i świadectwa
Współautorzy: ks. dr Damian Chrzanowski
Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi