Michał Klementowicz

Profesjonalizm w Komunikacji. Studium homiletyczne przepowiadania we Mszach św. z udziałem dzieci.
[Professionalism in communication. Homiletic study of preaching within the Mass with children]

Organizacja konferencji

Miejsce: Rzeszów