Michał Klementowicz

Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana
[Preaching as a Primary Task of the Priest]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Sympozjum (ISSN: 1429-558X)
Rok wydania: 2018
Tom: 22
Numer czasopisma: 2(35)
Strony od-do: 61-75
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu uporządkowanie zagadnień teologicznych dotyczących głoszenia homilii. Artykuł precyzuje konkretne kroki, które warunkują poprawne przybliżenie misteriów życia Jezusa dla słuchaczy słowa Bożego. W opracowaniu zwrócona zostaje uwaga na prawidłowe odczytanie orędzia kerygmatycznego. Na tej podstawie budowane są kolejne kroki, takie jak: poprawne adresowanie orędzia tzn. treści egzystencjalne, pogłębienie przekazywanego misterium tzn. treści didaskalijne, sformułowanie zalecenia moralnego tzn. treści parenetyczne oraz doprowadzenie do doświadczenia Chrystusa w liturgii tzn. treści mistagogiczne.
Słowa kluczowe: głoszenie słowa Bożego, homilia, słowo Boże, orędzie kerygmatyczne, treści egzystencjalne, treści didaskalijne, treści parenetyczne, treści mistagogiczne
Dostęp WWW: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12966/pl
DOI: 10.4467/25443283SYM.18.020.9701Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana",
journal = "Sympozjum",
year = "2018",
number = "2(35)",
pages = "61-75"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2018). Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana. Sympozjum, 2(35), 61-75.