Michał Klementowicz

Delimitacja w posłudze słowa Bożego
[ Delimitation in the Preaching ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2018
Tom: 65
Numer czasopisma: 12
Strony od-do: 89-99
Streszczenie: Komunikowanie znaczeń w różnych rodzajach tekstów powinno być związane z wyraźnym wyznaczeniem ich granicy, czyli delimitacją. Niniejszy artykuł omawia zagadnienie delimitacji w przepowiadaniu słowa Bożego. W opracowaniu punktem odniesienia jest semantyczne znaczenie komunikowanych treści, które może pozwolić na określenie granicy formułowanych wypowiedzi. W oparciu o to wyróżnione zostały trzy sposoby delimitacji znaczeń. Po pierwsze w wymiarze dookreślenia semantycznego głoszonych treści. Po drugie omówiona została delimitacja kerygmatyczna. Jako ostatnia została wyróżniona tzw. delimitacja narracyjna.
Słowa kluczowe: przepowiadanie słowa Bożego, dookreślenie semantyczne, delimitacja kerygmatyczna, delimitacja narracyjna
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/10725/10682
DOI: 10.18290/rt.2018.65.12-6Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Klementowicz",
title = "Delimitacja w posłudze słowa Bożego ",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2018",
number = "12",
pages = "89-99"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klementowicz, M. (2018). Delimitacja w posłudze słowa Bożego . Roczniki Teologiczne, 12, 89-99.