Michał Klementowicz

Lekcjonarz jako narzędzie Nowej Ewangelizacji
[Mass Lectionary as a Tool for the New Evangelization]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Jesienny Dzień Kapłański dla kapłanów archidiecezji lubelskiej
Miejsce: Lublin