Michał Klementowicz

[Rec.:] Creative Paths to Television Journalism. Jacek Dąbała: Peter Lang Edition Frankfurt am Main 2015
[[Rev.] Creative Paths to Television Journalism. Jacek Dąbała: Peter Lang Edition Frankfurt am Main 2015 ]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Biuletyn Edukacji Medialnej (ISSN: 1733-0297)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 163-164
Streszczenie: Książka Creative Paths to Television Journalism (CPtTJ) prof. Jacka Dąbały jest pozycją, która porządkuje szereg zagadnień dotyczących dziennikarstwa telewizyjnego. CPtTJ składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich zatytułowana The Priority of Dramaturgy, koncentruje się wokół tematyki dramaturgii medialnej, zjawisk związanych z przekazem informacji, creative writing oraz tematów dotyczących aksjologii dziennikarskiej. Druga część pt. Afirmation of the Art of Presentation zbudowana jest wokół praktycznych odniesień do dziennikarstwa telewizyjnego, jak np. komunikowanie poprzez wizerunek, kwestii związanych z językiem prezentera, jak również trudności związanych z pracą dziennikarza telewizyjnego.
Słowa kluczowe: komunikacja, creative writing, dramaturgia, dziennikarstwo, telewizja, wizerunek