2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2022

 • Sytuacja zawodowa jako element różnicujący satysfakcję z pracy nauczycieli
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

 • Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej  2021


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  2020  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  2019


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

  • Recenzent
   [w:] Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy


  2018  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Wygłoszenie referatu na konferencji

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Kurs e-learningowy


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR


  Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow  2014  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2012
  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2011

 • Stereotyp czasu pracy nauczyciela
 • Kariera zawodowa i jej uwarunkowania w kontekście edukacji permanentnej

 • 2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany