2021

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzent artykułu dla czasopisma naukowego2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

  • Recenzent
    [w:] Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyKurs e-learningowy


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2014Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2012
Redakcja naczelna publikacji naukowej2011

  • Stereotyp czasu pracy nauczyciela
  • Kariera zawodowa i jej uwarunkowania w kontekście edukacji permanentnej

  • 2010


    Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany