Reviewer of a scientific article

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Czasopismo: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ (ISSN: 1896-0200)