Energia kompetencji
[Energy of competences]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych