Continual learning: chance for personal and professional development

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne (ISSN: 2080-850X)
Rok wydania: 2013
Tom: 5 (41)
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 41-56
Streszczenie: Uczenie się przez całe życie stanowi kontekst rozwoju człowieka. Sytuacja zmian na rynku pracy oraz rozwój nowych technologii powodują, że rozwój osobowy i zawodowy jest koniecznością uwarunkowaną aktywnym wykorzystywaniem możliwości, jakie daje kształcenie ustawiczne. Rozwój osobowy i zawodowy są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ rozwój zawodowy jest możliwy dzięki rozwojowi osobowemu, a człowieczeństwo jest ubogacane i potwierdzane przez rozwój zawodowy. Artykuł zawiera charakterystykę rozwoju osobowego i zawodowego, opisuje rolę i formy kształcenia ustawicznego jako możliwość realizacji rozwoju, który jest uwarunkowany wzięciem odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.
Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, rozwój osobowy, kształcenie ustawiczne, odpowiedzialność
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RPed_2013_vol5(41)_041-056_Jakimiuk.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Continual learning: chance for personal and professional development",
journal = "Roczniki Pedagogiczne",
year = "2013",
number = "1",
pages = "41-56"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2013). Continual learning: chance for personal and professional development. Roczniki Pedagogiczne, 1, 41-56.