Continual learning: chance for personal and professional development

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne (ISSN: 2080-850X)
Rok wydania: 2013
Autor (twórca): Beata Jakimiuk